İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimleri için bir sigorta görevi gören İş Güvenliği Tespit Ve Öneri Defteri - Onaylı Defter 27 Kasım 2010 tarihinde çıkan İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ile hayatımız girmiştir.Bu tarih İş Güvenliği Tespit Ve Öneri Defteri - Onaylı Defter için bir milat olsa da bir ilk değildir zira 12.09.1974 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü’nde bahsedilen “Yapı İş Defteri” onaylı defterin temelini oluşturmaktadır. Halen yürürlükte olan bu yönetmeliği okuduğunuzda, Madde 5 te yapı iş defterinin tıpkı “İş Sağlığı ve Güvenliği Tespit ve Öneri Defteri – Onaylı Defter” gibi aynı özelliklere sahip olduğunu ve aynı amaç ve gaye için tutulması gerekliliği yazılmaktadır. Tüzüğü okuduğunuzda dikkat çeken diğer bir hususta, görülen tüm aksaklık ve sorun teşkil edecek durumların, risklerin “Yapı İş Defterine kaydedilmesinin istenilmesidir.


“İş Sağlığı ve Güvenliği Tespit ve Öneri Defteri – Onaylı Defter” ile ilgili 29 Aralık 2012 tarihli İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde kullanım ile alakalı Tüzükteki kadar detay verilmemektedir fakat Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nü referans aldığımızda İş Güvenliği Tespit ve Öneri Defteri – Onaylı Defterin, ne kadar fonksiyonel olduğu anlaşılmaktadır


29.Aralık.2012 tarihinde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu altında çıkanİş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde onaylı defterden bahsedilmektedir. Bu yönetmeliğin Madde 7 de geçen (3) Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Genel Müdürlük veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır. (4) Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır.


Görüldüğü “İş Sağlığı ve Güvenliği Tespit ve Öneri Defteri – Onaylı Defter İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekiminin İşverene yapması gerekenleri, riskleri, aksaklıkları tebliğ ettiği söylediği çok önemli bir argumandır.
Bu defter, esasında atalarımızın çok veciz bir sözünü aklıma getiriyor “ Söz uçar, yazı kalır” bu atasözü ışığında düşündüğümüzde “İş Sağlığı ve Güvenliği Tespit ve Öneri Defteri – Onaylı Defterin önemini ve değerini anlayabiliyoruz.


İş Yerlerinde görev yapan tüm İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanları bir senaryo oluştursunlar kafalarında düşünsünler ki şu anda çalıştıkları iş yerlerinde bir sorun yok, kaza yok böyle olduğunda işyeri ile hiçbir sıkıntı olmayacaktır tabii zira iyi günde hiç bir şey sorulmaz ama bir kaza olduğunda ve kazada da kayıplar olduğunda işin rengi ve durumu o zaman değişecektir olay adli bir boyut kazandığında da günah keçisi aranacaktır. İşte, İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri Hekim’leri böyle durumlarda günah keçisi olmamak için “İş Sağlığı ve Güvenliği Tespit ve Öneri Defteri – Onaylı Defteri fonksiyonel olarak kullanmalı ve kendilerini kurtaracak olanın “İş Sağlığı ve Güvenliği Tespit ve Öneri Defteri – Onaylı Defter olduğunu bilmelidirler .


Olay adli mercilere intikal ettiğinde malumdur ki mahkemeler sözden ziyade yazılı delillere, tutanaklara bakarlar ve böyle bir durumda da “İş Sağlığı ve Güvenliği Tespit ve Öneri Defteri – Onaylı Defter İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri hekimleri için bir kurtarıcı niteliğinde olacaktır.


Herkesçe malum olan ve 6331 Sayılı İş güvenliği Kanunu’nun da hızlı bir şekilde çıkmasına vesile olmuş 11 işçinin öldüğü Esenyurt’ta ki Çadır yangınında İş Güvenliği Uzmanını “İş Sağlığı ve Güvenliği Tespit ve Öneri Defteri – Onaylı Defter kurtarmıştır bu yangında İş Güvenliği Uzmanı tutuklanmış ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Tespit ve Öneri Defteri – Onaylı Defter sayesinde kendini kurtarabilmiştir.


Tutuklanan İş Güvenliği Uzmanı Ömer Faruk Gülmez yangından 5 ay evvel yazdığı raporda yangına sebep olan unsurlardan bahsetmektedir, defteri tutacak olan İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri Hekim’lerine fikir olması amacı ile o tutanağı buraya alıyorum.
* Elektrik kablolarının suyla teması engellenmeli.
* Yatakhanelerde yeterli hava sirkülasyonunun olmadığı, koğuşta gereğinden fazla insanın yatırıldığı tespit edilmiştir.
* Elektrikli ısıtıcıların ranzalara bağlı olduğu, her yatağın altında bazıları ekli bir uzatma kablosu olduğu...
* Koğuşlarda semaverler, televizyonlar, ısıtıcılar, şarj aletleri olduğu tespit edilmiştir.
* Yangın sırasında acil çıkış kapılarının olmadığı ve yangına karşı hiçbir önleyici önlemin alınmadığı tespit edilmiştir (Yangın tüpleri yok)
* Banyo ve tuvaletlere giden enerji kablolarının zeminden suların içinden geçerek gittiği tespit edilmiştir. Şantiyanin İş Güvenliği Uzmanı Ömer Faruk Gülmez, 20 Temmuz 2011’de de “Uygunsuzlukların ivedilikle düzeltilmesini rica ederim” diye işverene ilave bir yazıda yazmıştı.


Bu örnekten sonra Onaylı defterin önemi, mahiyeti, fonksiyonelliği daha iyi anlaşılıyor, gerek İş Güvenliği Uzmanları gerek İş Yeri Hekimleri bu defterin kullanımı ile alakalı azami gayret göstermeli ve Onaylı Defteri aktif olarak kullanmalıdırlar.


Gülşen Kırtasiye tarafından yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanmış olan 'İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tespit ve Öneri Defteri” Onaylı Defterini müessesemizden temin edebilirsiniz.
Detaylı bilgi ve defter temini için;

Tel &Faks: 0212 275 00 71

Cep Tel : 0532 524 74 20

E.posta : 
info@isguvenligidefteri.com adreslerinden www.gulsenkirtasiye.com  www.isguvenligidefteri.com dan irtibat kurabilirsiniz.